วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางรถไฟสายธนบุรี

สถานนีรถไฟธนบุรี นั้นเป็นสถานนีเริ่มแรกที่เป็นสถานนีที่เริ่มวิ่งลงภาคใต้ตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างสะพานพระราม6 ฉะนั้นเป็นสถานนีที่มีความสำคัญต่อการโดยสารในขณะนั้นเป็นอย่างมาก แต่เมื่อได้สร้างสะพานพระาม6สถานนีนี้จึงถูกลดบทบาทลงโดยยังคงไว้ซึ่งขบวนรถที่วิ่งไปสถานนีรถไฟน้ำตก หรือ เส้นทางรถไฟสายมรณะนั้นเอง ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูตารางรถไฟสายนี้ได้ที่

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางรถไฟรถสายเหนือ

เส้นทางรถไฟสายอีสาน

ผมเคยได้มีโอกาสเดินทางโดยรถไฟหลายต่อหลายครั้ง ผมจึงอยากที่จะขอเล่าประสบการณ์ การเดินทางโดยรถไฟของผม ผ่านทางบล็อคนี้ เส้นทางสายอีสานนั้นเป็นสายที่ผู้คนเต็มไปด้วยมิตรภาพต่อกัน เอื้อเฟื้อ กัน ผมชอบตรงเขื่อนลำตะครอง มาก มันทำให้ผมได้เห็นวิว สวยๆของเมืองไทย ถ้าท่านมีโอกาส อยากให้ลองไปเดินทางโดยรถไฟดูสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็น สายอุบลราชธานี ก็ดี หรือ สายหนองคายก็ดี ลองดูแล้วท่านจะติดใจ ^^